logo PremiumSerwer.pl
+48 34 340 59 44PN - PT 8:00 - 16:00

Zasilanie awaryjne UPS APC w kontekście bezpieczeństwa infrastruktury IT

Zasilanie gwarantowane UPS, a bezpieczeństwo infrastruktury.

Bezpieczeństwo infrastruktury IT to zbiór działań, które mają na celu zapewnienie, że systemy informatyczne i dane przechowywane w infrastrukturze IT są chronione przed różnymi zagrożeniami. Zagrożenia te mogą wynikać z ataków cybernetycznych, błędów ludzkich, niespodziewanych zdarzeń naturalnych lub zaników zasilania.

Zasilanie awaryjne UPS - zaniki napięcia

Zaniki zasilania są jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa infrastruktury IT. W momencie, gdy zasilanie jest niespodziewanie przerywane, urządzenia i systemy mogą ulec uszkodzeniu, a przechowywane w nich dane mogą zostać utracone lub uszkodzone. W skrajnych przypadkach może to prowadzić do całkowitego zniszczenia infrastruktury IT i konieczności przeprowadzenia prac związanych z jej odbudową.

Zasilacz ups - minimalizacja ryzyka

Aby zminimalizować ryzyko związanego z zanikami zasilania, organizacje stosują różne rozwiązania, takie jak:

  • Zasilanie awaryjne - To urządzenia, które służą do automatycznego przejęcia zasilania w momencie, gdy wystąpi zanik zasilania. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem są zasilacze UPS (Uninterruptible Power Supply).

  • Agregat prądotwórczy - to urządzenie, które zapewnia zasilanie w przypadku, gdy zasilanie awaryjne (UPS) nie jest w stanie zapewnić wystarczającej ilości energii elektrycznej. Agregaty prądotwórcze są najczęściej stosowane w dużych centrach danych i innych instytucjach, gdzie długotrwała awaria zasilania może mieć poważne konsekwencje.

Kryzys energetyczny, a zasilanie UPS

Kryzys energetyczny wymusił na nas analizę zagrożeń wynikających z zaników zasilania.

Czy nasze środowisko jest przygotowane na chwilowy zanik?

Czy przetrwa dłuższe wyłączenie zasilania?

Jak dobrać zasilacz UPS?

Istotny jest prawidłowy dobór zasilacza awaryjnego. Rozważmy kompleksowe, nowoczesne środowisko, które jest złożone z:

  • trzech serwerów Dell PowerEdge R450 - klaster VMware,

  • jednego serwera Dell PowerEdge R550 - kopie bezpieczeństwa,

  • biblioteki taśmowej Dell PowerVault TL1000 - dodatkowe repozytorium kopii bezpieczeństwa,

  • macierzy dyskowej Dell PowerVault ME5024 - przechowywanie danych,

  • dwóch przełączników S4112 - rdzeń sieci,

  • dwóch przełączników N1548 - warstwa dostępowa.

Przewidywany łączny pobór mocy dla powyższego środowiska wynosi 1860W przy obciążeniu transakcyjnym 60%. Pełne obciążenie to blisko 2500W, tryb bezczynności to 1425W.

Zasilacz awaryjny APC musi obsłużyć maksymalne obciążenie

Zasilacz awaryjny musi obsłużyć maksymalne obciążenie. Wystarczający w takiej sytuacji byłby UPS wiodącej marki APC - popularny model APC Smart-UPS On-Line SRT3000RMXLI-NC (3000VA/2700W). Oferuje on osiem wyjść C13 oraz dwa wyjścia C19. W zależności od potrzeb wyjścia mogą być wykorzystane do bezpośredniego podłączenia urządzeń lub z zastosowaniem listw dystrybucji zasilania (PDU).  UPS posiada również kartę zarządzającą z interfejsem RJ45 Base-T. Dodatkową zaletą zasilacza awaryjnego jest możliwość podłączenia pod zwykłe gniazdo zasilania wykorzystując dostarczony przewód C20 (zalecane zabezpieczenie prądowe to 20A).

Zasilacz awaryjny APC - czas podtrzymania

Drugim kryterium przy wyborze zasilacza awaryjnego jest czas podtrzymana zasilania. Dla powyższej konfiguracji, czas podtrzymania przy obciążeniu 1860W wynosi 7 minut 29 sekund. Na co nam wystarczy ten czas? Jeżeli jesteśmy w biurze, to w ciągu siedmiu minut może uda się ustalić czy awaria zasilania jest lokalna. Może w tym czasie nastąpi powrót zasilania, bo była to chwilowa przerwa. Siedem i pół minuty może okazać się jednak niewystarczające do bezpiecznego wyłączenia środowiska.

Zasilacz awaryjny - jak wydłużyć czas podtrzymania

Rozwiązaniem są dodatkowe zestawy akumulatorów. Dla APC SRT3000RMXLI-NC można dołączyć maksymalnie dziesięć zestawów akumulatorowych SRT96RMBP i wtedy dla obciążenia 2000W będziemy mieć zapewnione podtrzymanie nawet przez 4 godziny i 28 minut.

W przypadku naszego środowiska dołożenie już pojedynczego zestawu baterii SRT96RMBP spowoduje wydłużenie czasu podtrzymania do blisko 30 minut! Bezpieczne trzydzieści minut pozwala nam na szybkie zdiagnozowanie przyczyny braku zasilania i podjęcie odpowiednich działań zapobiegających utracie danych w środowisku IT. Trzydzieści minut to czas, w którym sami zatrzymamy i wyłączymy maszyny wirtualne, hosty, serwer kopii zapasowych oraz macierz.

Monitoring UPS - Utrata zasilania

Co jednak, gdy awaria wystąpi poza czasem naszej obecności w biurze? W takiej sytuacji zalecane jest wdrożenie odpowiedniego oprogramowania, które na bieżąco monitoruje stan zasilacza UPS i pozwala na automatyczne podjęcie działań w sytuacji awaryjnej. Marka APC oferuje oprogramowanie o nazwie PowerChute Network Shutdown (PCNS). Jest to zaawansowane i nowoczesne oprogramowanie w pełni realizujące potrzebę bezpiecznego wyłączenia środowiska. PowerChute Network Shutdown występuje jako aplikacja instalowana w systemie operacyjnym albo gotowa, samodzielna maszyna wirtualna do wdrożenia w środowisku VMware vSphere.

Dzięki oprogramowaniu PCNS możemy ustalić czas, po jakim rozpocznie się wyłączanie maszyn wirtualnych, jak również kolejność wyłączania VM. Wyłączone zostaną maszyny wirtualne, potem VMware vCenter, następnie hosty na których pracuje wirtualizator, a na końcu bezpiecznie wyłączy się maszyna odpowiedzialna za kopie bezpieczeństwa. Odpowiednio skonfigurowany zasilacz awaryjny APC, dzięki grupom portów zasilania odłączy najpierw serwery, a następnie - po zakończeniu wszystkich operacji zapisu/odczytu - w sposób bezpieczny wyłączy również macierz.

UPS APC - kolejność włączania po przywróceniu zasilania

Warto pamiętać o kolejności w jakiej będziemy przywracać środowisko IT do pełnej funkcjonalności. Na początku uruchamiane są urządzenia sieciowe, począwszy od UTM. UTM zapewnia nam bezpieczeństwo i dlatego należy go uruchamiać na samym początku. Następnie przełączniki sieci LAN oraz SAN. Kolejna powinna być macierz, która udostępnia zasoby dyskowe dla hostów. Gdy działa komunikacja LAN/SAN, a macierz jest w pełni uruchomiona, włączamy hosty na których pracują maszyny wirtualne oraz serwer kopii zapasowych. W zależności od konfiguracji, PCNS może zainicjować przywrócenie maszyn wirtualnych do działania, zgodnie z zadeklarowanym harmonogramem i kolejnością.

Zasilanie gwarantowane - kiedy czas na uruchomienie środowiska?

Czasem awarie bywają bardziej złożone - zasilanie wraca zaledwie na kilka chwil po czym ponownie zanika. Warto pamiętać, aby nie uruchamiać środowiska IT zaraz po powrocie zasilania. Najwięcej uszkodzeń oprogramowania i infrastruktury występuje wtedy, gdy zasilanie zostanie niespodziewanie odłączone w trakcie intensywnej pracy elementów środowiska IT (tak można zakwalifikować start serwerów i macierzy).

UPS - o czym warto pamiętać

Po wystąpieniu dłuższej przerwy w dostawie energii idealnie byłoby, gdyby poziom naładowania zasilacza UPS pozwolił nam na pełne uruchomienie, a następnie - w razie nagłej konieczności - zamknięcie środowiska IT. Zapewnienie takiego poziomu bezpieczeństwa wiąże się z koniecznością opóźnienia startu, aż do czasu odpowiedniego poziomu naładowania baterii. Zasilacze firmy APC posiadają taką funkcjonalność.

UPS - moduł bateryjny

Korzyść wynikająca z modułu bateryjnego, to zapas mocy, który pozostał po bezpiecznym zamknięciu. Załóżmy, że nasze środowisko IT, potrzebuje 15 minut na bezpieczne wyłączenie, oraz, że zaczynamy je zamykać po pięciu minutach od zaniku zasilania. Wtedy pozostanie nam zapas zgromadzonej energii na około 10 minut. Dzięki temu zapasowi energii, będziemy krócej czekać na naładowanie akumulatorów do poziomu pozwalającego na bezpieczne uruchomienie i zamknięcie środowiska.

Zasilacze awaryjne UPS APC - Nowość

Nowością w ofercie APC jest wykorzystanie, powszechnej w telefonach komórkowych i laptopach, technologii akumulatorów litowo-jonowych. Przykładem może być zasilacz awaryjny APC SRTL3000RMXLI-NC, będący odpowiednikiem powyżej przytoczonego APC SRT3000RMXLI-NC. Ze względu na charakterystykę baterii Li-Ion wydłużeniu ulega czas podtrzymania. W pojedynczym zestawie akumulatorów, bez dodatkowego modułu, otrzymamy prawie dwukrotnie dłuższy czas podtrzymania, wynoszący 15 minut i 17 sekund (dla obciążenia 1860W). Jest to czas pozwalający na bezpieczne wyłączenie mniejszego środowiska. Oczywiście do tej wersji zasilacza awaryjnego również można podłączyć dodatkowe moduły bateryjne - w tym przypadku osiem.

UPS APC - Gwarancja

Wyróżnikiem tego UPS jest gwarancja wynosząca pięć lat (przewidywany czas życia baterii to 10 lat). Z perspektywy firmy zmniejsza to koszty wymiany zużytych akumulatorów wraz z ich utylizacją.

Zasilacz awaryjny UPS - podsumowanie

Bezpieczeństwo infrastruktury IT ma wiele aspektów. Serwery Dell PowerEdge wraz z zasilaczami APC i oprogramowaniem PowerChute Network Shutdown to gwarancja bezpieczeństwa i ciągłości biznesowej Twojej organizacji!